ÖZEL ROBE SiSTEMi VE YAPIMI

Dragon Robe

ETKiLENMEZ
Magic Arrow
FireBall
Explosion
Flame Strike
Malzeme ve Yetenek:
98 Tailoring-100 Kumaş, 1 Dragon Crystal, 10 Dragon Kanı

Fire Robe
ETKiLENMEZ
Clumsy
Magic Arrow
Weaken
Mana Drain
Mass Dispel
Malzeme ve Yetenek:
98 Tailoring-100 Kumaş, 1 Fire Crystal, 10 Dragon Kanı

Magmar Robe

ETKiLENMEZ
Clumsy
Flame Strike
Malzeme ve Yetenek:
98 Tailoring-100 Kumaş, 1 Magmar Crystal, 10 Dragon Kanı

ice Robe
ETKiLENMEZ
Clumsy
Magic Arrow
Weaken
Mana Drain
Mass Dispel
Malzeme ve Yetenek:
98 Tailoring-100 Kumaş, 1 Ice Crystal, 10 Dragon Kanı